Om oss

Varför välja oss

  • Vår drivkraft i företaget är baserat på tron att våra kunders behov är av yttersta betydelse.
  • Hela vårt team är beredda att möta de behov som efterfrågas.
  • Vi välkomnar möjligheten att få ditt fötroende att ge dig den bästa servicen branshen har att erbjuda!

Våra tjänster - Kvalitet / Miljö

Vi har ett stort kontaktnät med övriga yrkesgrupper inom byggbranschen, såsom målare, elektriker och rörmontörer. Vi utför och samordnar alla typer av byggentreprenader med inriktning mot byggservicearbeten. Vi arbetar åt privatpersoner, företag och den offentliga sektorn med entreprenader på löpande räkning och mot fasta priser. Vi är verksamma mestadels i Målsryd med omnejd men utför även arbeten runt om i VästraGötaland län.
Vi hanterar myndighetskrav såsom, arbetsrätt, arbetsmiljö och skatter på ett korrekt sätt.
För oss på ByggFirma C Klerfors AB är miljön viktig, även på sikt. Detta ställer krav på ett aktivt miljöarbete då ByggFirma C Klerfors AB har fastslagit den miljöpolicy som skall utgöra grunden för vårt miljöarbete. Vi arbetar kontinuerligt med att ständigt förbättra vårt arbete med miljön genom att förebygga föroreningar och se till att våra produkter och arbetssätt uppfyller de krav miljön förtjänar. Våra värderingar gör det naturligt för oss att fokusera på ERA behov, krav och önskemål, samtidigt som vi genomför våra arbeten på ett tids och kostnadseffektivt sätt. Vi håller oss öppna för nyheter och förbättringar i likväl produkter som i arbetssätt.Vi är medvetna om vårt ansvar gentemot våra anställda och våra beställare, därför skall vi alltid arbeta systematiskt för att kartlägga risk för olyckor samt vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra dem från att uppstå. Vi vill även skapa en så god arbetsmiljö som möjligt för allas trivsel.